Destekçi Dergiler

Future Learning 2016 Konferansı kapsamında sunulan bildiriler arasından seçilen çalışmalar; kapsamı genişletilmiş/zenginleştirilmiş hali iki farklı prestijli dergide basılacaktır. Yayınların seçiminden sonra yazarlara uygun görülmüş olan dergi isimleri bildirilerek, çalışma formatlarını dergi formatına uyarlamaları istenecektir. Çalışmaları dergilerde basılmak üzere seçilen yazarlar; uygun görülen derginin yayın kurallarına göre (hakem ve editör görüşleri doğrultusunda) çalışmalarını düzenleyeceklerini taahhüt etmiş sayılırlar.

The International Journal of E-Adoption (IJEA)

IJEABu, araştırma alanı e-adaptasyonu teşvik etmeye odaklanmış çift-kör hakemli ve uluslararası bir dergidir. IJEA'nın amacı hem teorik hem de pratik anlamda yayın yaparak politikayı yönlendirenlere, karar mercilerine ve iş dünyasından, endüstriden, hükümetten ve akademiden yöneticilere e-adaptasyonla ilgili yol gösterici olmaktır. IJEA, bilişim sistemleri de dahil, bilgisayar bilimleri, karar bilimleri, operasyon yönetimi, pazarlama, bilişsel psikoloji, sosyal psikoloji, stratejik yönetim ve iletişim olmak üzere bir çok farklı disiplini içerir.

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi

hayefGenel eğitim, özel eğitim, eğitim felsefesi, eğitim tarihi, eğitim teknolojisi, eğitim yönetimi, karşılaştırmalı eğitim, eğitimde program geliştirme, ölçme- değerlendirme, öğretim yöntemleri, araştırma teknikleri, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, okul öncesi eğitimi, sınıf öğretmenliği eğitimi, yetişkin eğitimi, bilgisayar/ fen bilimleri/ matematik/ Türkçe/ yabancı diller (Almanca, Fransızca, İngilizce) eğitimi, sanat eğitimi konularındaki yerli ve yabancı çalışmalara yer verilmektedir.

GLOKALde

2016-11-02_16-19-51GLOKALde hakemli üç ayda bir yayınlanan uluslararası bir e-dergidir.

International Women Online Journal of Distance Education

2016-11-02_16-20-27intWOJDE üç ayda bir yayınlanan hakemli, uluslararası bir e-dergidir.

İstanbul Eğitimde Yenilikçilik Dergisi

indexİstanbul Eğitimde Yenilikçilik Dergisi (IJINE) hakemli bir dergidir ve hakemleri makalenin içeriğine uygun olarak yazı işleri kurulu tarafından farklı üniversiteler arasından belirlenmektedir.