Önemli Tarihler

Özet Gönderme için Son Tarih: 29 Şubat 2016
Tam Metin Gönderme için Son Tarih: 12 Haziran 2016
Yazarlara Geri Bildirim için Son Tarih: 17 Temmuz 2016
Düzeltilmiş Tam Metin Gönderme için Son Tarih: 31 Ağustos 2016
Konferans Tarihi: 24-26 Ekim 2016