Davetli Konuşmacılar

 

Sushil Sharma - MCOB

Prof. Dr. Sushil SHARMA (Ball State Üniversitesi, ABD)
Sushil Sharma, Ball State Üniversitesi’nde hem Dekan Yardımcısı, hem de üniversite bünyesindeki ‘Miller College of Business’ta öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Sharma iki farklı doktora derecesine sahiptir. 10 yıldan fazla idari yöneticilik, 25 yıldan fazla ise eğitimcilik tecrübesi vardır. 2008-2012 yılları arasında Bilişim Sistemleri ve Operasyon Yönetimi Bölümü başkanlığı, 2011-2013 yılları arasında da MBA ve bazı sertifika programlarının yöneticiliğini yapmıştır.
Ball State Üniversitesi’ne katılmadan önce Hindistan Yönetim Enstitüsü’nde Doçent Doktor olarak görev yapmış, Kanada’da Waterloo Üniversitesi’nde misafir öğretim görevlisi olarak bulunmuştur. Ayrıca Hindistan Yönetim Enstitüsü’nde sayısal sistemler ve enformasyon teknoloji sistemleri grup başkanlıklarını yapmıştır.
Öncelikli araştırma alanları; bilişim sistemleri güvenliği, e-öğrenme, e-devlet, bilgisayar ortamlı iletişim, insan bilgisayar etkileşimi ve sosyal enformatiktir. Lisans ve yüksek lisans seviyesinde, veritabanı sistemleri, ERP sistemleri (SAP), elektronik ticaret, bilgisayar ve ağ güvenliği, yönetim bilişim sistemleri, sistem analizi ve tasarım, dağınık bilgi işlem sistemleri, bilgisayar ağları ve enformasyon sistemleri ile bağlantılı dersler vermiştir.
Dr. Sharma, eğitimci ve araştırmacı olarak bir çok ödüle layık görülmüştür. Birden fazla araştıma desteği almış ayrıca sayısız profesyonel başarısı olmuştur. ‘Cyber Slacking’ hakkındaki çalışması A.B.D’de birçok medya ve haber kanalı tarafından ilgi görmüş ve kendisi konuyla ilgili röportajlar vermiştir. E-öğrenme, yönetim, bilgisayar ve ağ güvenliği, ERP uygulamaları , insan bilgisayar etkileşimi gibi konularla ilgili olarak bir çok seminer, akademik konferans ve forumlara konuşmacı olarak davet edilmektedir. Ayrıca Dünya Bankası destekli projelere, firmalara ve çeşitli organizasyonlara danışman olarak destek vermiştir.
Şu anda The International Journal of E-Adoption dergisinde genel yayın müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Birçok ulusal ve uluslararası dergide hakem ve yayın kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

gary grossman

Doç. Dr. Gary GROSSMAN (Arizona State Üniversitesi, ABD)
‘School for the Future of Innovation in Society’ (SFIS) ‘de program direktörü ve Global Technology and Development (GTD) ‘da Doçent olarak görev almakta olan Dr. Grossman, Amerika Birleşik Devletleri ve yurt dışında; sosyal, eğitim, teknoloji ve istihdam ve eğitim projelerinin yönetiminde 40 yıldan fazla deneyime sahiptir. Dr. Grossman’ın 70’lerde sivil özgürlükler ve toplumsal kalkınma uygulamaları üzerindeki çalışmalar ile başlayan kariyerini 80’lerde yaptığı; Amerikan gençliğinin eğitiminde teknolojinin kullanımı ve istihdam üzerine çalışmalarıyla genişletmiştir. Dr. Grossman’ın kariyeri Ohio Devlet Üniversitesi’nde Eğitim Merkezi ve İstihdam Çalışmaları’nda yöneticilik yaptığı sırada; Ortadoğu, Orta ve Doğu Avrupa ve Güney ve Doğu Asya’da yürüttüğü başarılı uygulamalarla yurt dışına taşındı.
Dr. Grossman 1994 yılında enformasyon ve yönetim teknolojileri alanında doçent olarak Arizona Devlet Üniversitesi’ne katıldı. Burada Uluslararası Projeler Birimi’ni 1996-2001 yılları arasında yönetti. Amerika Birleşik Devletleri ve yurt dışında sosyal ve ekonomik politikalarının, ticaret, eğitim, teknoloji ve diğer alanlardaki etkilerini vurgulayan bir perspektif kullanarak, Dr. Grossman, Uluslararası Araştırmalar Birimi’ni, proje yönetimi ve eğitim, bilgi teknolojisinin özel uygulamaları ve insan kaynakları alanlarında eşsiz katkılarından dolayı tanınan bir merkez haline getirdi.
Dünya Bankası, Birleşik Devletler Hükümeti ve diğer bazı özel kuruluşların projelerinde sosyolog ve deneyimli bir yönetici olarak görev alan Dr. Grossman aynı zamanda Arizona Devlet Üniversitesi’nde; ”Küresel Teknoloji ve Gelişim” isimli, disiplinler arası ve uluslararası bir programın geliştirilmesini sağladı. Sosyal bilimler araştırmaları ile gelişmekte olan teknolojileri birleştirme olanağı sunan bu program, öğrencilerinin; küreselleşme, ticaret, sürdürülebilir kalkınma, bilgi teknolojileri, ulaşım, eğitim, ve biyoteknoloji gibi bütün ulusları etkileyen konuları araştırma imkanı yakalamalarını amaçlamaktadır. 2001 yılında öğretime başlayan bu program, 2012 yılında Arizona Devlet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Yüksek Lisans Programı olmayı başardı. 2015’te yeni açılan Toplumsal Yeniliklerin Geleceği Fakültesi’nde yüksek lisans programı olarak okutulmaya başlandı ve Dr. Grossman program direktörü olarak görevlendirildi.
Dr. Grossman, uluslararası anlamda çalışma alanlarındaki liderliğiyle tanındı ve kariyerini ülkesinde ve yurtdışında, yüksek eğitimin, içinde bulunduğu toplumun ihtiyaçlarıyla karşılıklı çıkarları ilkesi üzerine kurdu. İki kez Fulbright bursu ile ödüllendirilen Dr. Grossman 2002-2004 yılları arasında çalışmalarına Türkiye’de, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’yle de bağlantılı olarak devam etti.

victor j friedmann

Doç. Dr. Victor J. Friedman (Max Stern Yezreel Valley College, İsrail)
Örgütsel davranış alanında docent ve Max Stern Yezreel Valley Koleji’nde “Action Research Center for Social Justice” biriminde eş başkandır. Hayatı; bireylere, organizasyonlara ve topluluklara “action science” aracılığıyla yardım etmek, günlük hayata dair teoriler geliştirmek, deneyler yapmak ve eleştirel bakmaktır.
Profesyonel kariyerine Arapça öğrenerek ve 1970’lerde Tunus ve İsrail’de Arap-Yahudi ilişkileri ile ilgili çalışarak başlamıştır. Sonrasında kültürlerarası psikoloji ve örgütsel psikoloji çalışmıştır. 1987’de İsrail’e döndüğünden beri örgütsel psikoloji, problem çözümü, sosyal girişimcilik ve sosyal değişimlerde sanatın kullanılması konularında çalışmaktadır.
Kendisinin şu anki ilgi alanı ise sosyal alanın canlandırılması ve eğitim ve değişim için işlenebilir konseptlerdir. Global Ortadoğu Barış Kampanyası’nın komitesinde ve yoksullukla mücadele için ATD Dördüncü Dünya Hareketi’nde aktif görev almaktadır.