Araştırma Konuları

 • Robot Öğrenmesi
 • Derin Öğrenme
 • Kod Öğrenme
 • Bilişsel Öğrenme
 • Oyun Tabanlı Öğrenme
 • Yenilikçi Öğrenme
 • Oyunlaştırma
 • Sanal Gerçeklik
 • Tasarım Düşünme
 • Eğitimde Sayısal Uçurum
 • Sayısal Çağda Öğretmen Yeterlikleri
 • Sayısal Çağda Beklenen Öğrenci Nitelikleri
 • Uzaktan Eğitimde Yeşil Bilişim
 • Sayısal Okur-Yazarlık
 • Nesnelerin İnterneti (IoT)
 • Giyilebilir Teknolojiler
 • Kitlesel Çevrimiçi Açık Dersler (MOOCs)
 • e-Öğrenmede Kurumsal Strateji, Mevzuat, Standartlar, Akreditasyon ve Sertifikasyon
 • e-Öğrenmede Yeni Teknolojiler
 • e-Öğrenmede İçerik ve İçerik Tasarımı
 • e-Öğrenmenin Sosyolojik ve Psikolojik Boyutu
 • Online Oyunla Öğrenme
 • e-Öğrenme Sistemlerinin Ölçme ve Değerlendirilmesi
 • Moderasyon ve Sınav için e-Öğrenme Stratejisi
 • Sanal Sınıf Uygulamaları
 • e-Öğrenmede Güvenlik Sorunları ve Çözümleri
 • e-Devlet ve e-Öğrenme
 • Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim
 • Mobil Öğrenme
 • Sosyal Medya ve e-Öğrenme
 • Büyük Veri
 • Veri Madenciliği
 • Bulut Tabanlı Sistemler
 • Dezavantajlı Gruplar