Amaç ve Kapsam

Bilmeye olan istek ile başlayan öğrenme, toplumsal yaşamı şekillendirmede temel unsur olmuştur. Teknolojinin gelişmesi ile öneminden hiçbir şey yitirmemiş, özellikle Bilgi Teknolojisi’nin etkisi ile öğrenme, farklı boyutlar kazanarak, günümüzde daha çok platformda ve daha sık tartışılmaya başlamıştır.

Bu konferansın düzenlenmesindeki amaç; gelecek için öğrenme alanındaki yeniliklerin sunulmasına ve tartışılmasına ortam sağlamaktır. Ayrıca öğrenmenin odağında bulunan ve onun temel varlık nedeni olan insanın yaşamboyu öğrenmesi ve nitelikli yetişebilmesi için en doğru, etkin ve verimli yöntemler, stratejiler, teknikler ve teknolojilerin geliştirilmesi için fikirlerin ortaya atılması ve tartışılması teşvik edilecektir.

Bu yıl diğer yıllardan farklı olmak üzere, konferans özel teması olarak: Yeni Nesil seçilmiştir.Yeni nesil öğrenenleri, yeni nesil öğrenme ortamlarını ve yeni nesil teknolojileri de kapsayan konferans araştırma konularına ulaşmak için tıklayınız.

Başlı başına bir yenilik olarak kabul edilen “öğrenme” ve gelecekte de daha fazla önem kazanacağını şimdiden göstermektedir. Bu nedenle, gelecekteki öğrenmeye odaklanan katkılarınızı; bildiri ya da poster sunarak, panel ya da çalıştay düzenleyerek, doktora öğrencileri için düzenlenecek olan konsorsiyuma katılarak bekliyor, bu katkılarınızdan güç alacağımıza inanıyoruz.