Politika Belirleyiciler Future Learning 2016 Konferansı’nda Yeni Nesil Öğrenmeyi Tartıştı

Uluslararası “Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler” Konferansı 2016: Yeni Nesil (Future Learning 2016) konferansı kapsamında 24 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 13:30-15:30 arasında Türkiye Bilişim Vakfı Ankara Temsilcisi Dr.Aydın KOLAT moderatörlüğünde ve Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ali Ekrem ÖZKUL, Enocta Genel Müdürü Ahmet HANÇER, Khan Academy’den Alp KÖKSAL ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nden Dr. Ayşe KULA ile “Politika belirleyiciler yeni nesil öğrenmeyi tartışıyor” paneli gerçekleştirilmiştir. Panelde tartışılan konular, aşağıda kısaca özetlenmiştir.

Panelde esas olarak günümüz iş dünyasının gereksinimlerini ve y/z kuşakların beklentilerini karşılayabilecek eğitimin ilkokuldan üniversiteye ve yaşam boyu öğrenme süreçlerine nasıl kaynaştırılabileceği tartışılmıştır.

konulu porno

Yeni neslin teknolojiye yatkın olması, gelecekteki eğitim modellerinin teknolojiden daha çok yararlanmasının önünü açmakla birlikte; öğretmen eğitimi, müfredatta köklü değişim gibi sorunları da beraberinde getirmektedir. Diğer taraftan sanayi 4.0, nesnelerin interneti, büyük veri, robot teknolojisi, 3D yazıcılar, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik vb. gibi yeni kavramların günlük hayatımıza girmesi, iş dünyasının mezunlarda aradığı niteliklerin de bu yöne kaymasını hızlandırmaktadır.

Bir taraftan mezunlar iş bulamazken, diğer taraftan iş dünyasının da kendi gereksinimlerine uygun yetenekte çalışanları istihdam edememesi, eğitim sistemimizde köklü ve acil değişimler yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Ülkemizde kırsal-kentsel farklılıklar, ebeveyn-çocuk-öğretmen iletişim sorunları, bürokratik engeller, altyapı sorunları ve sosyo-kültürel farklılıklar olmasına rağmen gelecekteki eğitimin tasarımlanmasında ilkokuldan başlayarak tüm seviyelerde harmanlanmış eğitim, oyunlaştırılmış ve oyun bazlı eğitim, bireyselleştirilmiş öğrenme, uzmanlığa dayalı öğrenme, ters yüz edilmiş sınıflar, uyarlamalı öğrenme gibi yöntemlerden yararlanılabileceği tartışılmıştır. Zenginleştirilmiş içeriklerle uzaktan öğrenme ve açık ders içeriklerinin kullanımının önemi de ele alınmıştır.

Eğitimin başarılı ve öğrenmenin kalıcı olabilmesi için öğretmenin mutlaka süreç içinde olmasının gerektiği, bu nedenle öğretmenlerin teknoloji kullanma yeteneklerinin artırılması ve mutlaka müfredatın teknoloji kullanımını teşvik edecek şekilde güncellenmesinin zorunlu olduğu tartışılmıştır.

Eğitim politikalarının sürdürülebilir olması ve “Bireysel, Kurumsal ve Ulusal Politikaların” oluşturulması için; Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, ilgili bakanlıklar, üniversiteler, ilgili sivil toplum kuruluşları ve ilgili içerik sağlayıcı şirketlerin içinde olduğu ve yeni teknolojilerin eğitim sistemine nasıl kaynaştırılabileceğinin tartışıldığı bağımsız bir platform oluşturulmasının faydalı olacağı düşünülmüştür.

Panelimize dinleyici olarak katılan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn.Doç.Dr.Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Sn.Prof.Dr.Kurşat ÇAĞILTAY’ın görüşlerini paylaşarak verdikleri değerli katkılar ile panel sonlandırılmıştır.

07/11/2016
636 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00