Future Learning 2016 Konferansı İstanbul Üniversitesi’nde Başarıyla Gerçekleştirilmiştir

Uluslararası “Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler” Konferansı 2016: Yeni Nesil (Future Learning 2016), 24-26 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi (İÜ), Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK) işbirliği ile başarıyla gerçekleştirilmiştir. Konferansı düzenleyen bu dört ana kurum dışında; İÜ Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İÜ Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi ile Türkiye Özel Okullar Derneği de konferansın düzenlenmesi sürecine katkı sağlamıştır. Konferans; 4 davetli konuşmacı, 12 bildiri ve 1 poster oturumunda sırasıyla 39 bildiri ve 4 poster sunumuna, 5 panel, 1 öğrenci çalıştayı, 1 seminer ile Eğitimde E-Dönüşüm Proje Yarışması Ödül Töreni’ne ev sahipliği yapmıştır. İÜ Kongre ve Kültür Merkezi ana salonuna İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından canlı yayın alt yapısı kurularak, üç gün boyunca ana salonda gerçekleştirilen sunumların internet üzerinden canlı izlenebilmesi sağlanmıştır. Konferans süresince yaklaşık 400 katılımcı konferansa gelerek geleceğin öğrenmesinde Yeni Nesil öğrenenleri, teknolojileri ve öğrenme ortamlarını tartışmıştır.

türk porno

İlk gün konferans, açılış törenindeki tatlı bir sürpriz ile başlamıştır. Konferans sunucusu İÜ Enformatik Bölümü yüksek lisans öğrencisi İlkim Ecem EMRE’nin konuşması sırasında insansı robot Rob sahnedeki masanın altından çıkarak salondaki katılımcıları şaşırtmıştır! Rob’un gösterisinden sonra İÜ Enformatik Bölüm Başkanı ve Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr.Sevinç GÜLSEÇEN, TBV Ankara Temsilcisi Dr.Aydın KOLAT, TBD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet AYVALI ve TOVAK Başkan Yardımcısı Prof.Dr.M.Erdal BALABAN Future Learning’in 2004 yılından bu güne hedeflerini ve gelecek planlarını içeren açılış konuşmalarını gerçekleştirmiştir. Konuşmaları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Kürşat ÇAĞILTAY ve Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç.Dr.Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU’nun eğitim – öğretim ve bu konuda mevcut projeler hakkındaki sunumları izlemiştir. Açılış konuşmalarının ardından Amerika Birleşik Devletleri Ball State University’den davetli konuşmacımız Prof.Dr.Sushil K. SHARMA, öğrenmenin geçmişten günümüze teknoloji desteğindeki yolculuğunu içeren bir sunumu Skype bağlantısı üzerinden gerçekleştirmiştir. Öğleden sonra, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ali Ekrem ÖZKUL, Enocta Genel Müdürü Ahmet HANÇER, Khan Academy’den Alp KÖKSAL ile MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nden Ayşe KULA’nın katılımı ve Dr.Aydın KOLAT’ın moderatörlüğündeki panelde politika belirleyicilerin gözünden “Yeni Nesil Öğrenme” ele alınmıştır. Sonrasında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Kürşat ÇAĞILTAY, Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Gonca TELLİ YAMAMOTO, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Orhan TORKUL ve TOVAK Başkanı Prof.Dr.Tahir ÖZGÜ’nün katılımı ile Prof.Dr.M. Erdal BALABAN moderatörlüğündeki panelde ise Türkiye’de üretime dönük karma eğitim modelleri tartışılmıştır. Bildiri oturumları paralel olarak diğer salonlarda sürdürülmüştür.

Konferansın ikinci gününde Polonya University of Economics in Katowice’den davetli konuşmacımız Prof.Dr.Malgorzata PANKOWSKA kitlesel çevrimiçi açık dersler, bu derslerin avantaj ve dezavantajlarını konu alan bir sunum gerçekleştirmiştir. Sunumu, Amerika Birleşik Devletleri Arizona State University’den davetli konuşmacımız Doç.Dr.Gary M. GROSSMAN, yüksek öğrenimde teknoloji ile yaşanan gelişmeleri ve üniversitelerin bu ortamdaki durumlarını konu alan konuşmasını gerçekleştirmiştir. Ana salondaki davetli konuşmacıların sunumlarına paralel olarak kongre merkezinde başka bir salonda Doç.Dr.Seda TOLUN, Yrd.Doç.Dr.Çiğdem SELÇUKCAN EROL ve Ayşe KULA moderatörlüğünde yeni nesil öğrenenlerin (ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin) nasıl öğrenmek istediklerini tartıştıkları Öğrenci Çalıştayı yapılmıştır. Farklı yaşlardan çalıştaya katılan öğrenciler, eğitmenler eşliğinde gruplar halinde çalışma yapmıştır. Çalıştay sonunda sertifika töreni gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin içinden bir temsilci, öğleden sonra gerçekleştirilen “Yeni Nesil Nasıl Öğrenmek İstiyor?” paneline panelist olarak seçilmiştir. Öğleden sonra öncelikle İÜ Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (HAYEF) Öğretim Üyeleri Yrd.Doç.Dr.Sezer KÖSE BİBER, Yrd.Doç.Dr. Melodi ÖZYAPRAK, Yrd.Doç.Dr.Tuncer CAN’ın katılımı ile Yrd.Doç.Dr.İrfan ŞİMŞEK moderatörlüğünde Eğitimde Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları paneli; ardından Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN moderatörlüğünde İÜ Çocuklar Evi Sorumlu Öğretim Üyesi ve HAYEF Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şengül ILGAR, İÜ Çocuk Üniversitesi Müdürü Prof. Dr. Yaşar BÜLBÜL ve MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nden Ayşe KULA’nın katılımı ile “Yeni Nesil Nasıl Öğrenmek İstiyor?” paneli gerçekleştirilmiştir. Farklı salonlarda bildiri oturumlarına devam edilmiş olup, fuaye alanında poster sunumları gerçekleştirilmiştir.

Son gün, İsrail Yezreel Valley College’dan davetli konuşmacımız Doç.Dr.Victor J. FRIEDMAN ilişkisel öğrenme ve sosyal alanın yapılandırılması konusunda sunumunu konferans katılımcılarıyla paylaşmıştır. Dr.FRIEDMAN’ın konuşması sonrasında konferans programı dışında konferansın tüm davetli konuşmacılar ile Yrd.Doç.Dr. Müge ADNAN moderatörlüğünde bir panel gerçekleştirilmiştir. Sonrasında Enocta ekibinden İdil DENİZCİLER DİNÇ “Öğrenmenin Dijitalleşmesi ve Sunduğu Fırsatlar” konusu ile “Kurumlarda Öğrenmenin Bugünü ve Geleceği”ni ele almıştır. Bildiri oturumları son gün de sürmüş olup, öğleden sonra İÜ Enformatik Bölümü araştırma görevlilerinden Dr. Elif KARTAL moderatörlüğünde Eğitimde E-Dönüşüm Proje Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirilmiştir. Başvuru sahipleri; entegrasyon planı, kod öğrenme ve robotla öğrenme, bilgisayar oyunu /öğretimsel bilgisayar oyunu, web tabanlı içerik geliştirme, mobil öğrenme ve öğrenme yönetim sistemi olmak üzere altı farklı kategoride yarışmıştır. Jüri değerlendirmesi sonucunda birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon ödüllerine layık görülen başvuru sahiplerine, ödül ve teşekkür belgeleri takdim edilmiş olup, başvuru sahipleri projelerini salonda bulunan konferans katılımcılarına özetlemiştir. Konferans İÜ Devlet Konservatuar’ının mini konseri ve ardından kapanış töreni ile sonlanmıştır.

Canlı Yayın Bağlantıları

İlk gün: https://www.youtube.com/watch?v=-qlvTQwkaW8&feature=youtu.be
İkinci gün: https://www.youtube.com/watch?v=pUEpwvFiL4Q
Üçüncü gün: https://www.youtube.com/watch?v=2Iwj2mGHqpM&feature=youtu.be

Açılış

Birinci Gün

İkinci Gün

Üçüncü Gün

Ödül Töreni

02/11/2016
1520 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00