Yürütme Kurulumuzdan Konferansımız ile İlgili Mesajlar

sevinc

Prof. Dr. Sevinç Gülseçen
İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanı

İlk Future Learning konferansını yaptığımız 2004 yılında, uzaktan eğitim ve e-öğrenme konuları Türkiye’de Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nin dışındaki yüksek öğretim kurumlarında yeni yeni telaffuz edilmeye başlanmış ve bir öğretim yöntemi olarak kullanılıp kullanılamayacağı tereddütleri yaşanmaktaydı. Oysa teknoloji öyle hızlı gelişmekteydi ki, bireyleri ve toplumları aynı hızla değişen dünya koşullarına hazırlamak pek çok araştırmacı ve akademisyenin, devlet ve özel sektör kurumunun ve sivil toplum kuruluşunun gündemine oturmuştu. İstanbul Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Derneği bu konuda da duyarlılık göstererek, uzaktan eğitim ve e-öğrenme konularında yurtıdışındaki gelişmeleri türk akademisyen ve ilgililere aktaracak ve türk akademisyen, araştırmacı ve uygulayıcıların da kendi deneyim ve araştırma sonuçlarını paylaşacakları bir platform sağlamış ve bugün artık bir marka olmuş “Future Learning” konferansları doğmuştur.
İlk konferansımızda, aslında ilköğretim kurumlarının e-öğrenmeyi uygulamada daha cesaretli olduğu ortaya çıkmıştır. Bunu doğal bir sonuç olarak kabul etmek gerekir çünkü bireyleri değişen dünya koşullarına hazırlamak ilköğretim ve öncesinden başlamalı. Bu yıl gerçekleştireceğimiz 6. Future Learning konferansımızda tam da bu durumu konu edinerek, “Yeni nesil nasıl öğreniyor, nasıl öğrenmeli?” sorularını masaya yatıracağız. Bu yıl Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK) da konferansı düzenleyen kurumlar arasına dahil olmuştur ve TOVAK yürütücülüğünde konferansımız kapsamında “Eğitimde E-Dönüşüm Proje Yarışması” yürütülmektedir. İkinci konferansımızdan bu yana partnerimiz olan Türkiye Bilişim Vakfı ve bu yıl aramıza katılan Toplum Hizmetleri Vakfı ile başarılı bir konferans gerçekleştireceğimize ve ülkemiz için çok faydalı sonuçlar alacağımıza yürekten inanıyorum.
Siz değerli araştırmacıları 24-26 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde ağırlamaktan onur duyacağımızı bir kez daha belirtir, konferansımızda birikte olmayı diler saygılarımı sunarım.

dr-aydin-kolat

Dr. Aydın Kolat
TBV Ankara Temsilcisi

Gelecekteki öğrenmeye ilgi duyan, merak eden, deneyimlerini paylaşmak isteyen değerli akademisyenler, özel ve kamu sektörü çalışanları, İnsan Kaynağı Bölüm sorumluları…
Bu yıl altıncısını düzenlediğimiz uluslar arası Gelecekte Öğrenme Konferansı (Future-Learning 2016) 23-26 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul’da İstanbul Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Diğer yıllarda olduğu gibi, bu yıl da Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Konferansın düzenleyicileri arasında yer alıyor..
Teknolojideki gelişmeler, buna bağlı olarak sosyal yaşantımızdaki değişiklikler, beraberinde eğitim teknolojilerinde de köklü değişikliklerin yapılmasını zorunlu hale getirdi. Bir taraftan kuşaklar arasında çatışma, diğer taraftan bilgi ve teknolojiyi iyi kullananlarla kullanamayanlar arasında ortaya çıkan sayısal bölünme, her yaşta bireyin sürekli olarak kendini geliştirmesi çözümünü ortaya çıkardı.. Güncel bilginin ömrünün 3 yıla indiği günümüzde, kendini değişime uyduramayan yöneticilerin de çalışanlarıyla problemleri artıyor, bunun sonucu da verimlilik düşüyor..
İşte tüm bu problemlere 23-26 Ekim 2016 tarihleri arasında “Gelecekte Öğrenme Konferansında” çözümler arıyor olacağız. Bir tarafta bilimsel makaleler sunulurken, diğer tarafta çeşitli panellerde konusunun uzmanları ile bu güncel sorunlarımızı tartışıp çözümler arıyor olacağız.
Konferansımız ile ilgili detaylı bilgiye www.futurelearning.org.tr adresinden erişilebilir.
Konferansımızda buluşmak ümidi ile..

ahmetT
Ahmet TOSUNOĞLU
TBD İstanbul Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı

Geleneksel eğitimin ağırlıkta olduğu günümüzde “teknoloji ve internet” eğitim ve öğretim dünyasına sunulan en önemli iki değerdir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim ve öğretimde etkin ve verimli kullanılması ve bireysel öğrenmenin mümkün hale gelmesi sanal ortamda eğitimin geleceğini belirleyecektir. Bu amaçla eğitimde teknolojiyi kullanmakta olan eğitim kurumlarını, STK, özel sektör ve kamu kurumlarını 24-26 Ekim 2016 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek Future Learning VI. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler 2016 Konferansı’na katılmaya davet ederim.

meb

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN
Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı
Başkan Yardımcısı

Türkiye Bilişim Derneği ve İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü öncülüğünde ilk defa 2004 yılında başlatılan Future Learning konferansımızın, bugüne kadar Enformatik Bölümü öncülüğünde devam ettirilmesinin kıvancını yaşıyoruz. Türkiye Bilişm Derneği (TBD), Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ve Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK) gibi Sivil Toplum Hizmetlerinin katkıları ve eşgüdümlü çalışmaları ile kapsamı ve hedef kitlesi genişletilmiş ve bugüne kadar sürdürülmüştür.
İlki 2004 yılında gerçekleştirilen Future Learning konferanslarımızın, geliştirilen yeni eğitim teknolojileriyle halen gündemde kalması ve bugüne kadar sürdürülebilmesi bir başarı örneği olarak gösterilebilir. Her konferansın içeriği geliştirilmiş ve konferansa katılım giderek artmıştır. Özellikle bu yılki konferansımız, yarışma, çalıştay, paneller, eğitim ve atölye çalışmaları ile daha da zenginleştirilmiştir.
Ayrıca bu yıl bir sivil toplum örgütü olarak Toplum Hizmetleri Vakfı’nın (TOVAK) da dahil olması konferansımıza ayrı bir güç kazandırmıştır. Yarışmaların, teknolojik gelişmelere hız kazandırdığına inanılmaktadır. Konferansımız bünyesinde TOVAK öncülüğünde düzenlenen Eğitimde E-Dönüşüm Proje Yarışması’nda sunulacak projeler eğitimde dönüşüme model oluşturacaktır. Yarışma bu yöndeki uygulamaların hızlanmasında ve yaygınlaşmasında önemli bir rol oynayacaktır.
Konferansın gelecekteki eğitime ve öğrenmeye katkı sağlamasını, tüm eğitim sektörüne, üniversitelere, kurumlara, ilk, orta ve lise düzeyindeki okullara yararlı olmasını diliyorum.

23/05/2016
853 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00